Uppgift matematik vecka 7

1.       Anna har bestämt sig för att börja cykla till skolan för att få bättre kondition och för att bli mer miljösmart. Hon köper en cykel för 2475 kr. Det är ¾ av det ordinarie priset.  Vilket var det ordinarie priset?

2.     Anna cyklar en och en halv kilometer till skolan varje dag. Vi antar att skolåret är 40 veckor och att varje vecka har fem skoldagar. Hur långt cyklar Anna sammanlagt till och från skolan under ett år?


3.     I klass 7C i skolan där Anna går har man denna dag klassråd och man röstar fram vem som ska bli kamratstödjare. I klassen går 25 elever och 11 av eleverna röstar på David. Hur många procent av rösterna fick David?

4.     När Anna går till maten hamnar hon som åttonde elev framifrån och elfte bakifrån i kön. Hur många elever står det i kön?

5.     Ett träd skördas efter ungefär 80 år. Då kan det ge ungefär 60 kg papper. I skolan förbrukar vi mycket papper bland annat genom kopiering. En papperskopia väger cirka 5 g. På Annas skola går det 400 elever. Eleverna får i genomsnitt 6 kopior i veckan och läsåret har 40 veckor. Hur många träd behövs för att tillverka allt papper?

6.     När Anna kommer hem från skolan lägger hon sig och vilar en stund. När man vilar går 25% av blodet till tarmarna, 20% till njurarna och 15% till hjärnan. Hur många procent går till andra organ?