Författare Världen ht 2011


Arbetsområde Författare – Världen

Ett arbete i svenska för 8c höstterminen 2011 vecka 35-39Kunskapskrav för betyget E:
  • Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt och visar på grundläggande läsförståelse.
  • Eleven kan föra enkla resonemang om tydliga budskap och kopplingar till verkets upphovsman.
  • Eleven kan dra slutsatser om hur verket påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som den tillkommit i.
  • Eleven kan sammanställa information från olika källor och resonera kring källornas trovärdighet och relevans.
  • Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser

o   Välj en av författarna i listan nedan.

o   Besök biblioteket(stugtid, torsdag vecka 34) för att finna ett verk av författaren du valt och planera hur du ska lägga upp läsningen av verket med deadline fredag vecka 38.

o   Sök fakta om din författare. Använd flera källor. Skriv upp de källor du använder och kontrollera källornas trovärdighet och relevans.

o   Starta en blogg (välj ett lämpligt namn).

o   Muntlig genomgång av svensklärare vad en biografi är och exempel på vad en sådan kan/ska innehålla.På bloggen ska finnas:v  Biografi av din författare

v  Bilder (t.ex. på din författare eller annat som kan lyfta bloggen)

v  Bokredovisning (+läsplanering)

v Karta som visar författarens olika kopplingar till platser/länder i världenFår du tid över så får bloggen GÄRNA innehålla mer än punkterna ovan så som film, musik, enkät, dramatisering, bildspel, egna idéer osv.Författarlista:
Leo Tolstoj
Fjodor Dostojevski
Rudyard Kipling
Jane Austen
Karen Blixen
Agata Christie
Ernest Hemmingway
Mark Twain
Jules Werne© Erica Rosenkvist