Hemuppgift i NO till fredag vecka 6

Hej alla glada, här kommer er hemuppgift i NO tills på fredag 1102.

Läs artikeln nedan sidan 1-3

www.vattenkikaren.gu.se/fakta/ovrigt/eutrofie/eutr01.html


Besvara följande frågor och skicka eller lämna till mig:

1. Pappan i familjen berättar om en badvik. Hur såg den ut när han var ung?
2. Beskriv badviken när familjen kom dit en solig sommardag 1998.
3. Vad har hänt i viken? Varför är det så mycket alger och sörja på botten?
4. Vilka näringsämnen gör att sjöar och hav drabbas av övergödning?
5. Vart kommer näringsämnena ifrån?
6. Vad gör man för att problemen ska minska. Ge exempel.

Tänk på miljön. Skicka gärna svaren via e-post till: maria.soderberg@skola.kumla.se.

Ha en bra dag.
Maria