Matteläxa för vecka 10


Matteläxa vecka 10                                                                                   
Vasaloppet
Vasaloppet går varje år den första söndagen i mars från Berga till Mora i Dalarna och är 9 mil långt.

 A) Hur många kilometer är Vasaloppet?________________________
B) Hur många meter är Vasaloppet?___________________________
Klockan 8.00 går starten av loppet i Berga. När man kört drygt 1/9 av loppet kommer man till Smågan där man kan byta stavar, valla om och få lite att dricka .
A)   Sätt ut Smågan på tallinjen nedan.
B)    Hur många mil har man nu kvar att åka innan man är i Mora?___________
C)    Efter drygt 50 % av loppet når man Evertsberg. Markera Evertsberg på tallinjen nedan.
D)   Klockan 15.00 drar man ”repet” i Evertsberg. Inga motionsåkare får då åka vidare i spåret. Hur många timmar har man på sig att ta sig från Berga till Evertsberg. __________________


Berga                                                                                                                                                                                             Mora                                                                                                                        

E)    Efter drygt 2/3 av loppet når man Oxberg. Markera på tallinjen ovan. Ungefär hur långt har man kvar att åka när man kommit till Oxberg?

______________________________
F)    Efter att ha åkt i 2 timmar och 35 minuter kom första man till Oxberg. Vad var klockan när han kom till Oxberg?

 __________________________________

G)    När man åkt 90 % av loppet är man i Eldris. Markera Eldris på tallinjen.  Exakt hur många kilometer har man åkt då man når Eldris.

____________________________

Jörgen Brink vann Vasaloppet på tiden 3:51:51. Skriv tiden i timmar, minuter och sekunder.
______ timmar _________minuter  _____ sekunder   
Avrunda till hela timmar och minuter._____________________________                                                                                                                                            


Vialundskolans duktiga lärare Jens Andersson kom in på tiden 11 timmar och 34 minuter.  Hur mycket längre tid behövde Jens för att köra 9 mil?

­­­­­­­­­­­­­­____________________________________ 

En skidåkerska vägde 60 kg innan start. Vid målgången var hennes vikt 57 kg. Hur många procent av den totala kroppsvikten hade hon tappat under loppet.

_________________________________